Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Palivové dřevo Krmelín

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA OSTRAVA A OKOLÍ


: +420 604 418 765


: +420 732 372 442
Naše společnost se sídlem v Krmelíně u Ostravy se zabývá prodejem štípaného palivového dřeva. Palivové dřevo prodáváme celoročně. Nabízíme kompletní zpracování poptávky na palivové dřevo, prodeje a dopravy palivového dřeva v regionu Moravskoslezského kraje. U nás si můžete vybrat jak dřevo měkké tak i dřevo tvrdé, případně si určit složení objednávky dle Vašich potřeb. Vámi objednané dřevo připravíme dle Vašich požadavků a v případě potřeby jsme připraveni dopravit ho k Vám.OBJEDNÁVKA

PALIVOVÉ DŘEVO

Palivové dřevo štípané vyrábíme z listnatých druhů dřevin nakoupených v Moravskoslezském kraji. Dodáváme tvrdé palivové dřevo (buk, dub, jasan, habr a akát), měkké palivové dřevo (smrk, topol, lípa, olše) a břízu. Délku špalků přizpůsobíme potřebám zákazníka. Standartně nabízíme délky 30 cm a 40 cm s možností se domluvit se na jiných délkách např. 25 nebo 50 cm.

Nabízíme i možnost prodeje neštípaných špalků po vzájemné domluvě.

Nabízíme Vám palivové dřevo, které pochází z tuzemských těžeb

Dodáváme štípané sypané dřevo (prms – prostorový metr sypaný).

Vyrábíme palivové dřevo z měkkých a tvrdých dřevin.

Rozměry štípaného dřeva si určíte vy sami po domluvě.

Standardně dodáváme štípané dřevo v délce polen od 30 cm do 40 cm.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH DRUZÍCH DŘEVA

DRUH PALIVA Objemová hmotnost sušiny Objemová hmotnost při vlhkosti 25% Výhřevnost při vlhkosti 25%
kg/m3 kg/pm - kg/rm MJ/kg - MJ/pm - MJ/rm
SMRK 430 575 - 415 13,1 - 7350 - 5440
JEDLE 430 575 - 415 14,0 - 8040 - 5800
BOROVICE 510 680 - 495 13,6 - 9250 - 6730
MODŘÍN 545 725 - 525 13,4 - 9720 - 7040
TOPOL 400 530 - 360 12,3 - 6540 - 4440
OLŠE 480 640 - 430 12,9 - 8260 - 5550
VRBA 500 665 - 450 12,8 - 8490 - 5740
BŘÍZA 585 780 - 525 13,5 - 10550 - 7100
JASAN 650 865 - 585 12,7 - 11010 - 7450
BUK 650 865 - 585 12,5 - 10830 - 7320
DUB 630 840 - 565 13,2 - 11050 - 7430
HABR 680 905 - 610 12,1 - 10970 - 7400
AKÁT 700 930 - 630 12,7 - 11850 - 8030
Obsah vody ve dřevě Výhřevnost dřeva Obj. hmotnost volně ložená
DRUH PALIVA % MJ/kg kg/m3
Poleno (měkké dřevo) 0 18,56 355
Poleno (měkké dřevo) 10 16,40 375
Poleno (měkké dřevo) 20 14,28 400
Poleno (měkké dřevo) 30 12,18 425
Poleno (měkké dřevo) 40 10,10 530
Poleno (měkké dřevo) 50 8,10 530
Dřevní štěpka 10 16,40 170
Dřevní štěpka 20 14,28 190
Dřevní štěpka 30 12,18 210
Dřevní štěpka 40 10,10 225

Poznámka: Dřevní hmota při přirozeném provětrávání pod střechou sníží svůj obsah vody na 20% za jeden rok. Čerstvě vytěžené dřevo má vlhkost kolem 50%.

CENÍK PALIVOVÉHO DŘEVA

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 15%

Štípané palivové dřevo tvrdé (dub, buk, habr, akát, javor, jasan, třešeň ....) Více info WIKIPEDIE Standartní délky 30 - 40 cm
1 PRMS (sypaný)
990,- Kč
Štípané palivové dřevo měkké - listnaté (topol, lípa, olše, borovice ....) Více info WIKIPEDIE Standartní délky 30 - 40 cm
1 PRMS (sypaný)
700,- Kč
Štípané palivové dřevo měkké - SMRK Více info WIKIPEDIE Standartní délky 30 - 40 cm
1 PRMS (sypaný)
700,- Kč
Štípané palivové dřevo - BŘÍZA Více info WIKIPEDIE Standartní délky 30 - 40 cm
1 PRMS (sypaný)
890,- Kč
Prodej pilin 1m3 250,- Kč
Třísky na podpal Pytlík 30,- Kč
Bukové piliny na uzení Pytlík 30,- Kč
Po domluvě pro Vás můžeme namíchat dřevo tvrdé s měkkým.
Délku špalků přizpůsobíme Vašim potřebám a požadavkům.

Doplňkový sortiment v prodeji


DOPRAVA a PALIVOVÉHO DŘEVA

Pokud nemáte jak odvézt objednané palivové dřevo, tak po dohodě vám dopravíme kompletní objednávku přímo k Vám domů. Doprava na Vámi určené místo je zajištěna naším smluvním partnerem. V případě, že máte možnost osobního odběru, stačí se dostavit přímo k naší výrobně, kde si budete moci celou objednávku osobně převzít.

(KONTAKTNÍ INFORMACE A MAPA)

Poskytujeme i odvoz palivového dřeva našim smluvním partnerem. Palivové dřevo dodáváme v regionech Ostrava, Havířov, Opava, Bohumín, Orlová, Český Těšín, Karviná, Hlučín, Frýdek-Místek, Třinec, Bílovec. Možnost dopravy do vzdálenějších oblastí dle domluvy. Doprava zajištěna vozem AVIA s kapacitou 10 prms.

Doprava objednaného palivového dřeva (platba za dopravu při příjezdu na místo).

Odvoz naším smluvním partnerem obsahuje jak naložení tak i vyložení nákladu.

Maximální množství nákladu je 10 prms sypaných metrů palivového dřeva.

KONTAKTNÍ INFORMACE

PALIVOVÉ DŘEVO KRMELÍN

IČO: 04682289
DIČ: CZ 8103075519

Ulice U Paleska
Bývalá kasárna
Krmelín

: +420 604 418 765

: +420 732 372 442


drevojede@seznam.cz


ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA - FORMULÁŘ

Pro ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU lze využít přiložený externí Objednávkový formulář.

Pokud chcete pouze informace, případně nezávaznou kalkulaci, použijte Kontaktní formulář.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Formulář lze využít pro NEZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU, případně pro zaslání dotazu.

Reklamace služeb a zboží

V případě reklamace je nutné vyplnit Reklamační protokol na základě kterého bude reklamace posouzena a vyřízena. Informace k reklamačnímu procesu naleznete níže.

Informace pochází z webu České obchodní inspekce a naleznete je na tomto odkazu: Reklamace služeb a zboží


Dle § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je prodávající povinen řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění („reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu je prodávající povinen k těmto informacím písemnou formou poskytnout spotřebiteli zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde lze i po ukončení takového prodeje nebo poskytování služeb reklamaci uplatnit.

Jednou z forem, jak tuto zákonnou informační povinnost prodávajícího naplnit mohou být i tzv. reklamační řády vyhlašované podnikatelem. Je však třeba upozornit, že tak jako se dle § 2168, resp. § 1814 písm. a) občanského zákoníku nemohou (pod sankcí neplatnosti) sjednané podmínky uplatňování odpovědnosti za vady odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele, tak i informace podané spotřebiteli ohledně jeho práv nesmí ani v reklamačních řádech zužovat okruh jeho zákonných práv a tak jej uvádět v omyl. Proto ani případný souhlas spotřebitele s těmito reklamačními řády nemá žádnou právní relevanci. Reklamační řády mohou sloužit spíše jako určitý kodex postupu prodávajícího při vyřizování reklamací, který podrobněji specifikuje nároky z odpovědnosti za vady a reklamační postupy spotřebitele vyplývající ze zákona.


Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Výjimkou je pouze situace upravená § 2172 větě druhé občanského zákoníku, kdy prodávající v písemném potvrzení o svých povinnostech z vadného plnění (ať již z dobrovolné záruky za jakost, anebo ze zákonné odpovědnosti za jakost při převzetí), které vydal kupujícímu, určil k opravě jinou osobu (tzv. záruční servis), která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším. Pak uplatní kupující právo na opravu u této jiné osoby.

Dle § 2172 věty třetí občanského zákoníku přitom platí, že osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Avšak je třeba upozornit, že v případech, kdy reklamaci vad uplatnil spotřebitel (ve smyslu definice uvedené v zákoně o ochraně spotřebitele, tj. fyzická osoba, jednající mimo rámec podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání), pak je třeba, aby oprava proběhla tak, aby byla dodržena lhůta pro vyřízení reklamace stanovená v § 19 odst. 3 tohoto zákona (viz dále).

Dále je třeba zdůraznit, že záruční servis je určen pouze k provedení opravy. Ostatní oprávněné nároky, tzn. dodání nového zboží, slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy, musí kupující uplatnit výlučně u prodávajícího, s nímž uzavřel smlouvu. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Opomněl-li spotřebitel při vytknutí vady uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, měl by jej o tom prodávající v rámci své informační povinnosti poučit.


V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je dle výkladu Ústavního soudu a Nejvyššího soudu povinen podnikatel spotřebitele vyrozumět. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.Reklamační protokol ke stažení: Reklamační protokolMimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Prodávající ve smyslu ust. § 14 zákona o ochraně spotřebitele sděluje, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR), který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný, je Česká obchodní inspekce.

Více informací naleznete na webu České obchodní inspekce: Mimosoudní řešení spotřebitelských sporůProhlášení o používání COOKIES

Zpět na ÚVOD